Projektid ja toetajad

Projektid ja toetajad

Siit leiad meie praegu käimasolevad ja varem lõppenud projektid, nende toetajad ja teised annetajad ja sponsorid.

Programmid

Programm “Bridge It!” on oma sisu ja eesmärkide poolest sarnane DD Akadeemiaga, seda viiakse läbi rahvusvahelisel tasemel. Noortele, kellel on tahtmist ja huvi oma kodukohas mõnd (sotsiaalset) probleemi lahendada, antakse poole aasta jooksul seminaridel ja mentorite abil julgustust, tuge ja teadmisi oma plaani ellu viimiseks. Programm on mõeldud noortele Läänemere regioonist. Seda korraldavad ühiselt organisatsioonid Lätist (Оrbīta), Eestist (Domus Dorpatensis), Venemaalt (Немецко-Русский обмен) ja Saksamaalt (Theodor Heuss Kolleg).

Arendame ühiselt kodanikuhariduslike programmide kvaliteeti. Eelkõige pöörame tähelepanu tõenduspõhisele lähenemisele ja mõju hindamisele. Meie peamisteks viisideks kvaliteedi tõstmisel on kogemuste vahetus programmide vahel ning väliste ekspertide kaasamine.

Baltisaksa kultuuri- ja haridusorganisatsioon Deutschbaltische Studienstiftung toob oma seminaridel kokku noori Balti riikidest, Saksamaalt ja Venemaalt. Seminarid käsitlevad erinevaid aktuaalseid teemasid, mis puudutavad samas ka baltisaksa pärandi küsimusi. Seminarid toimuvad vaheldumisi Eestis, Lätis ja Saksamaal. Eesti partneriks selles programmis on Domus Dorpatensis, kes kord aastas korraldab mitmepäevase seminari vabatahtlike kaasabil, kellel on huvi saksa keele ja kultuuri vastu.

Varasemad projektid

Konverentsi keskmes olid demokraatia fundamentaalsed väljakutsed ja võimalused, mille üle arutlesid president Toomas Hendrik Ilves (Eesti), endine Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin (Eesti), Jenik Radon Columbia Ülikoolist (USA), Anthony Zacharzewski Democratic Society’st (Belgia) ning lahendusi jagasid põhjamaadest The Oslo Center (Norra), Demo Finland (Soome) ja Rohetiiger (Eesti). Rohkem infot konverentsi kodulehelt: https://democracy.ee/conference/
 
Konverentsi korraldas DD sihtasutus koostöös Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi, The Oslo Centeri, Demo Finlandiga ja Columbia ülikooli Harriman Instituudiga.
 
Konverentsi korraldust toetas rahaliselt Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

DD on aastaid pakkunud erinevaid arenguprogramme, mille raames on kokku koolitatud üle 500 noore. Käesoleva projekti käigus tahame seda kompetentsi rakendada ja kasvatada DD finantsilise võimekuse tõstmiseks. Projektis loome oma koolitajate ettevalmistusprogrammi, arendame välja 2-3 koolituspaketti müügiks ning käivitame turundustegevused koolituste müügiks. Koolitustegevuse abil soovime hakata samm-sammult kasvatama DD tulubaasi, et saaksime selle abil laiendada ka meie ühiskondlikku tegevust  ja pakkuda DD Akadeemia programmi järjest rohkematele noortele. Projekt kestab 14 kuud.

Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. KÜSKi toetus projektile on 10 904,40 eurot. Suur tänu KÜSKile!

Sihtasutus Terve Eesti (TESA) koos nelja Eesti suurema noorteorganisatsiooni (sh meie DD Akadeemia) ning Sina-Mina Perekoolitusühinguga  viib projekti raames ellu üleriigilise alkoholivastase sotsiaalkampaania eesmärgiga  vähendada riskikäitumist, parandada rahvatervist ja edendada tervislikke eluviise.

Projekti eesmärk on kaasata SA Domus Dorpatensis tegevusse uusi erineva profiiliga vabatahtlikke, et seeläbi tõsta sihtasutuse tegevusvõimekust ning positiivset ühiskondlikku mõju.

2015. aastal uuendasime Domus Dorpatensise põhiprogrammi DD Akadeemiat. Suure arenguhüppe teinud programm vajas aga ka uuenenud värbamist. Selleks küsisime Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust, et töötada välja metoodika programmi professionaalsemalt osalejate valimiseks ning ka märkimisväärselt nõudlikumasse programmi üldse heade kandidaatide leidmiseks.
Projekti abil saime kaasata oma valikumetoodika loomisesse välise partneri ning uuendada ka meie kommunikatsioonivahendeid. Suur tänu KÜSKile!

Projekti jooksul arendati noorte osalusdemokraatiat kolme Euroopa linna koostöös: Tartu, Stuttgart, Istanbul.

Toetajad, annetajad, sponsorid

Oleme igavesti tänulikud kõigile, kes on meid aastate jooksul toetanud!

 • Professor Alexander von Rücker
 • The Union for Developing Baltic Architectural Mementos 
 • German-Estonian Union in Lüneburg and the City of Lüneburg 
 • The City of Tartu
 • The Embassy of the Federal Republic of Germany in Tallinn
 • Mrs Tamara Drewing
 • Mrs Maria Limberg
 • Embassy of the United States of America
 • The Ministry of Education and Research of Estonia
 • Tartu County Government
 • Open Estonia Foundation
 • Council of Gambling Taxes
 • Estonian National Agency for the EU YOUTH programme
 • AS Estravel
 • Royal Netherlands Embassy in Tallinn
 • Mrs Gabriele von Mickwitz
 • Environmental Investment Center EIC
 • European Commission, EACEA
 • National Foundation of Civil Society (KÜSK)
 • Integration Foundation
 • Konrad Adenauer Foundation
 • Goethe-Institut Tallinn