BSR Interreg projekt:

Kestlike ja vastupidavate ühiskondade poole võimestatud kodanikuühiskonna ja koostööl põhineva innovatsiooni kaudu​

Meie ühiskonnad seisavad silmitsi keeruliste ökoloogiliste ja sotsiaalsete väljakutsetega. Piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel on vastupanuvõime – ühiskonna kohanemis- ja reageerimisvõime – suurendamisel ülioluline roll, kuid jätkusuutliku ülemineku võimaldamiseks peavad nad mobiliseerima kõik ühiskonna tasandid.

Erinevatel kodanikuühiskonna osapooltel on oluline roll avalike teenuste abistamisel väliste väljakutsetega toimetulekul. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel puuduvad aga tõhusad meetodid süstemaatiliseks alt-üles suhtlemiseks erinevate kodanikuühiskonna osapooltega, et aidata neil suurendada ühiskonna vastupanuvõimet ja jätkusuutlikkust.

Peamine väljakutse on kodanikuühiskonna integreerimine innovatsioonipüüdlustesse ja tugistruktuuride kohandamine, et need hõlmaksid ka ökosotsiaalset mõõdet. Selle probleemi lahendamiseks kaasab projekt palju piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi, kodanikuühiskonda ja teisi innovatsiooniosalisi partnerpiirkondadest ja mujalt, et õppida, katsetada ja kohandada nn Siirdeareeni meetodit – siirdejuhtimise strateegilist vahendit.

Selles projektis kohandatakse meetodit riikidevahelise kaasava jätkusuutlikkuse visiooni koosloomiseks ning kohalikul tasandil jätkusuutlikkuse ülemineku teed ja konkreetsed sammud, keskendudes kodanikuühiskonna organisatsioonide rollile. Projekt pakub piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele partnerregioonides kogemusi selle kohta, kuidas Siirdeareeni meetodit osalusstrateegias ja üleminekuprotsessis innovatsiooniprotsessides praktiliselt kasutada.

Eestis on eesmärgiks tugevdada koostööd kohalike omavalitsuste teenistujate, kodanikuühiskonna (sh vene kogukonnad) ja kohalike ettevõtjate vahel, eesmärgiga soodustada üleminekut ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikule ühiskonnale. Koostööd tugevdatakse siirdeareenide ettevalmistamise ja korraldamisega kahes pilootpiirkonnas ning nendest areenidest tulenevate algatuste elluviimise toetamise kaudu.

Kontakt:

Martin A. Noorkõiv

Projekti juht DD-s

martin (at) domusdorpatensis.org