loader image

Laiendusprojekt

DD Akadeemia asutamine Lätis ja Leedus

Laienemine on alati olnud osa DD Akadeemia tulevikuplaanidest. Meie esimene eesmärk sellel teekonnal, on avada jätkusuutlikud programmid meie naaber Balti riikides – Lätis ja Leedus. 

Meie projekt “DD Akadeemia laiendamine Balti riikidesse” toimub 31. märts 2020 kuni 30. september 2021 ja on vajalik, et tõsta DD Akadeemia laienemisvõimekust.

Projekti peamised sihtgrupid on DD Akadeemia vabatahtlikud ja DD Akadeemia programmis osalejad. Peamised lõppkasusaajad on Balti riikide vabaühendused, kelle kasu on nii otsene (DD Akadeemia teeb projekti jooksul koostööd umbes 15 vabaühendusega) kui ka kaudne (DD Akadeemia vilistlased on potentsiaalsed liikmed ja eestvedajad). 

Projekti peamised tegevused on seotud DD Akadeemia laienemismudeli väljatöötamisega ning Domus Dorpatensise juhtimisvõimekuse tõstmisega kolmes strateegilises valdkonnas: 

1) partnerite ja sponsorite leidmine

2) võrgustiku loomine 

3) kommunikatsioon

Projekti tulemusena on Domus Dorpatensis avanud jätkusuutlikud DD Akadeemia programmid kõikides Balti riikides. Selleks on leitud ja kaasatud vajalikud partnerid ja sponsorid (nt. ruumid, transport, toit), loodud võrgustik kohalike vabaühenduste ja aktivistidega ning tehtud edukat värbamiskampaaniat kõigis kolmes riigis.

 

Mida me plaanime teha?

Projekti eesmärgiks on aidata DD Akadeemial tõsta oma võimekust kohtades, mis on otseselt seotud meie laienemistegevustega. Läbi oma tugevuste ja nõrkuste analüüsimise oleme kindlaks teinud kolm peamist valdkonda, kus peame arenema. 

Kommunikatsioon

Efektiivsed kommunikatsioonikanalid ja tugevad sõnumid, mis kõnetavad sihtgruppe aitavad meil tekitada huvi.

Võrgustiku ehitamine

DD Akadeemia laienemise toetamiseks peame ehitama tugeva võrgustiku kohalikest organisatsioonidest, kes aitavad meil osalejateni jõuda. Me teeme koostööd kohalike ülikoolide, tudengiorganisatsioonide ja teistega noorsootöö valdkonnas, et oma sõnumit edastada.

Partnerite leidmine

Meie partnerid on olnud oluline osa DD Akadeemia pikaaegses tegevuses. Projekti jooksul õpime, kuidas parterite ja sponsoritega veel paremini koostööd teha.

Kontakt:

Kärt Lehis

Projektijuht

kart (at) ddacademy.net

Kärt juhib DD Akadeemia Laiendust ja vastutab selle projekti toimimise eest. Ta on meie kontakt, kui soovid teha koostööd Lätis või Leedus.

Learn about DD StratLab

Our consultancy for mission-driven organisations.