Sihtasutus

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis on Eestis asuv era-, mittetulunduslik ja valitsusväline sotsiaalne ettevõte.

Töötame peamiselt noorte ja MTÜdega, aga ka valitsusasutuste, startupide ja ettevõtetega. See annab meile ühiskonna osas väga laia perspektiivi.

Me täidame oma missiooni üliõpilastele mõeldud DD Academy programmiga ning DD StratLab nõustamisteenustega missioonipõhistele organisatsioonidele.

Juhatus

Juhatus vastutab sihtasutuse igapäevase tegevuse korraldamise eest.

Martin A. Noorkõiv

Tegevjuht

Martin on juhatuse esimees ning vastutab DD Academy ja DD StratLab tegevuste eest.

Vilve Pukson

Finantsjuht

Vilve vastutab maja äritegevuste ja raamatupidamisküsimuste korrasoleku eest.

Uta Kührt

Büroo juhataja

Uta vastutab logistika eest DD Academy ja DD StratLab  tegevustes.

Heiki Tamm

Maja haldaja

Heiki vastutab maja korrashoiu ja remonditööde korraldamise eest.

Toomas Tuul

DD Academy

Toomas juhib DD Academy tööd peakontoris ja koordineerib programme kõigis linnades.

Reelika Alunurm

DD StratLab

Reelika juhib DD StratLab konsultantide meeskonda ja seab selle laiemat strateegiat.

Ajalugu

Sihtasutuse Domus Dorpatensis asutasid 2002. aastal Bonni ülikooli professor Alexander von Rücker, Columbia ülikooli professor Jenik Radon ja Balti Ehitismälestiste Edendamise Ühingu esimees Nils Hollberg.

Enne 1755. aastat ehitatud maja on siiani mansardkatuse ning baroksete katuseakendega. Hoonekompleksile lisab arhitektuuriväärtuslikkust asjaolu, et II maailmasõjas ei saanud need hooned kannatada ning on säilitanud selles kvartalis ainsana oma ajaloolise autentsuse.